27 มกราคม 2561 การพัฒนาสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์28 ม.ค. 2561 20:45โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (27 มกราคม 2561) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ. สพม. 32 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมคัดกรองนักเรียนยากจนและโปรแกรม care for all ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 83 คน ณ ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร (ภาพกิจกรรม)
Comments