27 มิถุนายน 2561 . ครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ

โพสต์10 ก.ค. 2561 21:08โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

มื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังค์น้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พบเพื่อนครูผู้ช่วยในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยกำหนดการพัฒนาเป็น 2 ระยะ สำหรับครูบรรจุใหม่ จำนวน 140 คน การส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเอง ในระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2561 .  ภาพกิจกรรม
Comments