27 กันยายน 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์15 ต.ค. 2561 19:29โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
“ ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป ” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวน สนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙ วันนี้ ( 27 กันยายน 2561 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม. 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสุนทรียสนทนา .   ภาพกิจกรรม
Comments