27 กันยายน 2560 สพม.32 " นำเสนอผลงานวิจัยครูผู้ช่วย "

โพสต์10 ต.ค. 2560 00:42โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32


ในวันนี้ ( 27 กันยายน 2560 ) เวลา 09.00 น ที่ห้องหอประชุมทิวสนโรงเรี
ยนบุรีรัมย์พิทยาคม ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้มอบหมาย นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการงาน ครูผู้ช่วย 408 คน ศึกษานิเทศก์ คณะวิยากร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้อง (ภาพกิจกรรม)
Comments