27 กันยายน 2560 " ครูผู้ช่วยนำเสนอลงานวิจัย "

โพสต์10 ต.ค. 2560 00:44โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32
 

ในวันนี้ ( 27 กันยายน 2560 ) ที่ห้องหอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ครูผู้ช่วยจำนวน 408 คน ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการวิจัยของคณะครูผู้ช่วย ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ กลุ่มสาระวิชาละ 1 ราย จำนวน 8 ราย วิพากษ์การนำเสนอ โดย คณะศึกษานิเทศก์ คณะวิยากร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้อง (ภาพกิจกรรม)
Comments