26 ธันวาคม 2562 ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน 62 “ วิถีไทย วิถีโลก ”

โพสต์26 ธ.ค. 2562 19:36โดยสกุณา โสดาปัดชา


วันนี้ ( 26 ธันวาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน 62 “ วิถีไทย วิถีโลก ” นายมนัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง กล่าวรายงาน

มหกรรมวิชาการเปิดบ้าน 62 ครั้งนี้มีกิจกรรมการแสดงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การร้องเพลงประสานเสียงคริสต์มาส ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ประกวดเต้น cover dance contest season 3 ประกวดวาดภาพ ประกวดส้มตำลำเซิ้งลีลา ประกวดไก่ชน กีฬาไก่ชน แข่งขันเดาะฟุตบอลและนิทรรศการทางวิชาการกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้ามาร่วมกิจกรรมมากมาย และต่างตื่นเต้น สนุกสนาน พร้อมกับได้ความรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติเอง  (ภาพกิจกรรม)

Comments