26 ธันวาคม 2560 ผอ.สพม.32 "ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ"

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:17โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและภาคเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ผอ.สพม.32 ได้แนะนำตัวในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ต่อที่ประชุม (ภาพกิจกรรม)
Comments