26 สิงหาคม 2560 " สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ"

โพสต์9 ต.ค. 2560 23:32โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำความรู้ไปฝึกซ้อมนักเรียนและนำไปจัดการแสดงในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกับพระราชพิธีในส่วนกลาง ซึ่งสพม.32 เป็นจุดจัดกิจกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม (ภาพกิจกรรม)
Comments