26 พฤษภาคม 2563 " จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ พร้อมเปิดเทอม"

โพสต์4 มิ.ย. 2563 00:01โดยPhakpoom Phatchanee

ผอ.สพม.32 นำทีมคณะผู้บริหาร ติดตามเตรียมเปิดภาคเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ที่ห้องประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โดยมีนายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดภาคเรียน . โรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ในภาพรวมและสรุปผลความร่วมมือการประสานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อตรวจความพร้อมการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านการดำเนินงาน จัดทำแนวปฏิบัติของสถานศึกษาตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ รวมทั้งขั้นตอนการติดต่อ หน่วยงานปกครองที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บริการของสถานศึกษา วางแผนการจัดตารางเรียนตามความเหมาะสม ตามบริบทโรงเรียน เช่น เรียนพร้อมกัน สลับเวลาเรียน สลับวันเรียน สลับระดับชั้นเรียน . สำหรับโรงอาหาร ได้กำหนดจุดตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงอาหาร จัดให้มีจุดสำหรับการล้างทำความสะอาดมือ มีสบู่เหลว แอลกอฮอเจล อย่างเพียงพอ จัดที่นั่งรับประทานอาหาร ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ( Physical Distancing )  (ภาพกิจกรรม)
Comments