26 พฤศจิกายน 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์11 ธ.ค. 2561 01:25โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

''...หลักการสำคัญประการหนึ่ง ที่ จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำเร็จและ เจริญก้าวหน้าได้แท้จริง คือ การไม่ทำตัวทำความคิดให้คับแคบ หากให้มีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ร่วม งานอย่างจริงใจ...'' พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 กรกฎาคม 2530 วันนี้ ( 26 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสุนทรียสนทนา แจ้งข้อราชการงานศิลปกรรมเพื่อทราบและเร่งดำเนินการ .  (ภาพกิจกรรม)
Comments