26 มกราคม 2563 เยี่ยมชม และติดตามงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ "โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์"

โพสต์27 ม.ค. 2563 00:24โดยสกุณา โสดาปัดชา


เยี่ยมชม และติดตามงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ วันนี้( 26 มกราคม 2563) เวลา14.30 น. ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชม และติดตามงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) รวมทั้งข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้การต้อนรับ รมว.ศธ. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาทำงาน ได้สัมผัสกับครู นักเรียน เด็ก และเยาวชนไทยจำนวนมาก ทุกภาคส่วนก็เห็นตรงกันว่าประเทศไทยมีความสามารถที่จะผลิตและปฏิรูปได้จริง แต่สิ่งที่ขาดไปคือ “ความพร้อมในทุกภาคส่วน ” การลงพื้นที่ต้องการมาสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาไทย นโยบายรัฐ เน้นปฏิรูปการศึกษาไทย รองรับการขยายตัวของประเทศ (ภาพกิจกรรม)
Comments