26 มกราคม 2561 " ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกีฬานักเรียนมัธยม ฯ"

โพสต์25 ม.ค. 2561 23:53โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (26 มกราคม 2561 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 จำนวน 6 รุ่น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับมอบในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2561 

การแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นไม่จากัดอายุชาย ชนะเลิศ ได้แก่ สหวิทยาเขตพุทไธสง (โรงเรียนพุทไธสง) รุ่นไม่จากัดอายุหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ สหวิทยาเขตนางรอง (โรงเรียนนางรอง) การแข่งขันวอลเลย์บอล 14 ปี (หญิง) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สหวิทยาเขตพุทไธสง (โรงเรียนพุทไธสง) การแข่งขันวอลเลย์บอล 14 ปี (ชาย) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สหวิทยาเขตสตึก (โรงเรียนสตึก) 

การแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สหวิทยาเขตนางรอง (โรงเรียนนางรอง) การแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (หญิง) ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สหวิทยาเขตลาปลายมาศ (โรงเรียนลาปลายมาศ) (ภาพกิจกรรม)
Comments