26 มกราคม 2561" ประชุมการสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด"

โพสต์25 ม.ค. 2561 23:50โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (26 มกราคม 2561) เวลา 09.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32 นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานสพม..32 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ประชุมทางไกล(ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ) ร่วมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) (ภาพกิจกรรม)
Comments