26 มิถุนายน 2561 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ไทยนิยม ยั่งยืน”

โพสต์10 ก.ค. 2561 21:05โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้(26 มิถุนายน 2561) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมเป็นเกียรติการมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครู ร่วมรับโล่รางวัลในครั้งนี้ ณ โดมสวนรมย์บุรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ .  ภาพกิจกรรม
Comments