26 มิถุนายน 2561 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน"

โพสต์10 ก.ค. 2561 21:03โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้(26 มิถุนายน 2561) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ อ่านสารจากนายก เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 มีนักเรียนในสังกัด สพม. 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดการคิดดี ทำความดี มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด ณ โดมสวนรมย์บุรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ .  ภาพกิจกรรม
Comments