26 มิถุนายน 2561 . การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน"

โพสต์10 ก.ค. 2561 21:00โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้(26 มิถุนายน 2561) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยมีนักเรียนในสังกัด สพม. 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดการคิดดี ทำความดี มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด ณ โดมสวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์   ภาพกิจกรรม
Comments