25 สิงหาคม 2560 สพม.32 " นำเสนอผลการปฏิบัติ "

โพสต์9 ต.ค. 2560 23:29โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

ในวันนี้ ( 25 สิงหาคม 2560 ) เวลา 09.00 น นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงาน นำเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ( นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) นายอำนาจ วิชยานุวัติ และคณะ ตามประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  (ภาพกิจจกรรม)
Comments