25 พ.ย. 62 สพม.32 " องค์กรก้าวหน้า "

โพสต์24 พ.ย. 2562 23:28โดยสกุณา โสดาปัดชา


    คนเราต้องมีความสบายใจ... 'ความสบายใจของคนเป็นของที่หายาก คนเราต้องมีความสบายใจ จึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้' ● พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน '๕ ธันวา วันมหาราช’ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๕ เมษายน ๒๕๒๑ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.เขต 32ได้ให้ข้อคิดหลัการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน (ภาพกิจกรรม)
Comments