25 มิถุนายน 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์10 ก.ค. 2561 20:58โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

“ ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไม่เจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็ง ในกาย ในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ นั้นได้ ” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต 31 ตุลาคม 2518 วันนี้ ( 25 มิถุนายน 2561 ) เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.แจ้งให้บุคลากรเตรียมข้อมูลผู้ที่รับผิดผิดชอบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ไตรมาส 3 ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อย การหมุนเวียนการปฏิบัติงานในลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อกันในกรณีบุคลากรเดินทางไปราชการหรือภารกิจอย่างอื่น เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากงานที่ล่าช้ากว่ากำหนด   ภาพกิจกรรม
Comments