25 เมษายน 2561 งานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โพสต์5 มิ.ย. 2561 21:59โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32
ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพชนชาติไทย เนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคต 
เช้าวันนี้ (25 เมษายน 2561) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่หอประชุมศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเหล่าบรรดาข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการและพสกนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อแผ่นดินไทยและชนชาติไทย นับตั้งแต่ที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ พระชนมายุเพียง 9 พรรษาจำต้องจากแผ่นดินไปประทับอยู่ ณ เมืองหงสาวดีในฐานะตัวประกันเป็นเวลาถึง 8 ปี ก่อนที่พระองค์จะกลับมายังแผ่นดินไทย ทรงประกาศอิสรภาพและกอบกู้เอกราชของไทยสืบทอดมาจนทุกวันนี้ 

สมเด็จพระนเรศวร ราชาธิราช เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 สิริรวมการครองราชย์สมบัติ 15 ปี และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา

ทั้งนี้ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้มอบหมายให้นางกิติยาภรณ์ ทินปราณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมงานรัฐพิธี . ภาพกิจกรรม

Comments