25 กรกฎาคม 2561 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ ฯ

โพสต์10 ต.ค. 2561 21:14โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

( 25 กรกฎาคม 2561 ) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสู่รางวัล IQA Awards เชื่อมโยงเกณฑ์รางวัลคุณภาพ สพฐ. (OBECQA) โดย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดนายพีรวัฒน์ เศวตรพัชร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีคณะผู้บริหาร ครูในสังกัด ร่วมประชุมประชุมปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาพกิจกรรม
Comments