25 กันยายน พ.ศ. 2561 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์15 ต.ค. 2561 19:22โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
วันนี้ ( 25 กันยายน พ.ศ. 2561 ) เวลา 13.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2561 ณ ห้องทวารวดี แกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทาราวดี จังหวัดนครปฐม .                 ภาพกิจกรรม
Comments