25 กันยายน 2560 ผอ.สพม.32 " ขอบคุณผู้บริหารเกษียณอายุราชการ ร่วมสร้างการศึกษา "

โพสต์10 ต.ค. 2560 00:35โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

เมื่อเช้าวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2560 มอบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้กับสถานศึกษาจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนกระสังพิทยาคม 2,โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 3.โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม และ 4.โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม พร้อมมอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 14 ท่าน
ทั้งนี้ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้กล่าวคำขอบคุณผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (คลิป ) ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาชนไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นองค์กรชั้นนำที่สร้างเด็กไทยสู่มาตรฐานสากล ในโอกาสกล่าวคำอำลาที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 14 ราย 
ด้านผู้เกษียณอายุราชการทุกคน ได้กล่าวขอบคุณและฝากข้อคิด ข้อปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานราชการในฐานะผู้บริหาร แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารด้านการศึกษา
Comments