24 ตุลาคม 2561 สพม.32 เชิญชวนรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์24 ต.ค. 2561 20:03โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 41 /2561 ณ ห้องประชุมไชยมงคล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) ภาพกิจกรรม
Comments