25 ธ.ค. 63 "ไทยชนะ"

โพสต์25 ธ.ค. 2563 00:11โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 19:50 ]

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 วลา 08.30 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม. 32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์. #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ. สพม. 32 กล่าวแสดงความเป็นห่วงบุคลากรในสังกัดเรื่องการรักษาสุภาพจากสภาพอากาศที่เย็นลงและการรักษาสุขภาพจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid -19) ระลอกที่ 2 ในไทย/พร้อมกันนี้ รอง ผอ. สพม. 32 แจ้งเรื่องมาตรการการจัดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักงาน สพม.32 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (covid -19) อย่างเคร่งครัด.แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments