24 พ.ย.62 "มอบเกียรติบัตร" ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุที่เข้ารับการอบรมโครงการ "อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ"

โพสต์24 พ.ย. 2562 23:25โดยสกุณา โสดาปัดชา


( 24 พ.ย.62 )นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุที่เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม (ภาพกิจกรรม)
Comments