24 พฤษภาคม 2563 ครูผู้ช่วยทุน " สควค."

โพสต์3 มิ.ย. 2563 23:44โดยPhakpoom Phatchanee


นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นายขันติ เทิดธัญญา นักเรียนทุนโครงการกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วุฒิปริญญาตรี ( ค.บ.) วิชาเอกฟิสิกส์ ม.ราชภัฎนครราชสีมา วุฒิปริญญาโท (วท.ม.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา University of Wisconsin-Oshkosh Master of Science in Education (ภาพกิจกรรม)
Comments