24 พ.ค.61 สพม.32 " พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ "

โพสต์6 มิ.ย. 2561 20:22โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (24 พ.ค.61) เวลา 09.00 น ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสดุดี และนำกลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาน และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาน และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 25560 จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 346 ดวงตรา
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ฯ ในสังกัดตามความจำเป็นที่ต้องใช้ประดับและความเหมาะสมและพิจารณาลำดับอาวุโสในราชการ . ภาพกิจกรรม

Comments