24 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง "โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม"

โพสต์27 ม.ค. 2563 00:21โดยสกุณา โสดาปัดชา


วันนี้ ( 24 มกราคม 2563 ) เวลา 07.35 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อติดตามนโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำนโยบาย 4 ข้อ การให้การบ้านที่มีคุณภาพ . ทั้งนี้ได้เน้นย้ำนโยบาย 4 ข้อ การให้การบ้านที่มีคุณภาพ การลดการบ้านเพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาค้นคว้า อ่านหนังสือเพิ่มเติม โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา 13 กม. ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 12 กม. มีนักเรียนทั้งหมด 439 คน
Comments