24 มกราคม 2563 บุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา

โพสต์27 ม.ค. 2563 00:18โดยสกุณา โสดาปัดชา


ต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา... . 'การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทน เป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ' . พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทาน แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ . 24 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา  (ภาพกิจกรรม)
Comments