24 มกราคม 2561 " รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3 /2561"

โพสต์25 ม.ค. 2561 23:44โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (24 มกราคม 2561 ) เวลา 07.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มร่วมรับชม การประชุมทางไกล ( Video Conference ) รายการ “ พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น เพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อราชการ โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ คณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและเร่งรัดการดำเนินงานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง(ภาพกิจกรรม)
Comments