24 เมษายน 2563 สพม.32 " ติดตามแผนปฏิบัติการ ฯ 2563"

โพสต์3 มิ.ย. 2563 20:59โดยPhakpoom Phatchanee

สพม.32 จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ อาคารมัธยม 1 . โดย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 รับฟังสรุปผลการประชุม และเป็นประธานปิดการประชุม นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมพิจารณา . #คงศักดิ์ ถ่ายภาพ/ #งานประชาสัมพันธ์ /ข่าว-รายงาน   (ภาพกิจกรรม)
Comments