24 เมษายน 2563 สพม.32 " ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "

โพสต์3 มิ.ย. 2563 21:02โดยPhakpoom Phatchanee

'ผอ.สพม.32 ' เซ็น MOU หวังเพิ่มศักยภาพพัฒนาการศึกษาไทย . เมื่อที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานการประชุมจัดทำบันทึกลงนามรับข้อตกลง (MOU) เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กับ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (กลุ่ม Management (M) คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (กลุ่ม Academic (A) ) ,กลุ่ม Technologist (T) เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและการขับเคลื่อนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 . #คงศักดิ์ -ถ่ายภาพ #งานประชาสัมพันธ์ / ข่าว-รายงาน   (ภาพกิจกรรม)
Comments