24 เมษายน 2562 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์2 พ.ค. 2562 21:07โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้( 24 เมษายน 2562) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรม เทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์และกิจกรรมสุนทรียสนทนา   (ภาพกิจกรรม)
Comments