24 กรกฎาคม 2563 "ครูผู้ช่วยยึดจรรยาบรรณ"

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:34โดยPhakpoom Phatchanee

รองผอ.สพม.32 ฝากครูบรรจุใหม่ยึดจรรยาบรรณในวิชาชีพครู . เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่อาคารมัธยม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จำนวน 3 อัตรา ซึ่งประกอบด้วย1.วิชาเอกภาษาอังกฤษ นางสาวธนาภรณ์ ถาวรนิติภาพ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 2.วิชาเอกพลศึกษา นายอำนาจ ยังวารี โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม และ 3.วิชาเอกพลศึกษา นายจักรกฤษณ์ ปุยะติ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา . นายศุภชัย ภาสกานนท์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ แต่ละคนก็ได้ผ่านการสอนมาหลายปี ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน ยึดนักเรียนเป็นหลักในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจที่เป็นครู ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ฝากให้ช่วยดูแลเอาใจใส่นักเรียนในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศ การทำร้ายร่างกายนักเรียน ยาเสพติด ที่นับว่ามีความรุนแรง ซึ่งปรากฏตามสื่อต่าง ๆ  (ภาพกิจกรรม)
Comments