23 ตุลาคม 2561 สพม.32 ( องค์กรสู่มาตรฐานสกล)

โพสต์24 ต.ค. 2561 19:56โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

"...ความสงบร่มเย็น อาจพูดได้ว่ามีเป็นสองส่วน คือความสงบภายนอกกับความสงบภายใน ภายนอกได้แก่สภาวะแวดล้อมหรือสภาวะความเป็นอยู่ที่เป็นปรกติ ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนที่ทำให้เกิดภัยอันตราย หรือเกิดความกระวนกระวายเดือดร้อนต่างๆ เช่นน้ำท่วม ไฟไหม้ หรือความขัดแย้งวุ่นวาย ความมุ่งร้ายทำลายกัน ภายในได้แก่จิตใจที่สะอาดแจ่มใส อิ่มเอิบสบายไม่มีกังวล ไม่มีความขุ่นเคืองขัดข้องใจ..." พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันนี้ ( 22 ตุลาคม 2561 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) ชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาร่วมกับบุคลากรในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) พร้อมร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา ได้แจ้งข้อราชการวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ขอความร่วมมือบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการให้เรียบร้อย    ภาพกิจกรรม
Comments