23 ต.ค.2560 " วันปิยมหาราช "

โพสต์25 ต.ค. 2560 03:43โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า จังหวัดบุรีรัมย์
วันนี้(23 ต.ค.2560) เวลา 08.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ วางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ 107 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติ สามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชตราบจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 และข้าราชการในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู – นักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมวางพวงมาลา
Comments