23 พ.ค.61 " สวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2561 " สหวิยาเขตนางรอง

โพสต์6 มิ.ย. 2561 03:30โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (23 พ.ค.61) เวลา 13.00 น ที่หอประชุมการะเวก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 " มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จุดที่ 2 สหวิทยาเขตนางรอง โดย นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม. เขต 32 ผอ.กลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ นายสรายุทธ เสลารักษ์ ประธานสหวิยาเขตนางรอง ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดร่วมประชุม ณ หอประชุมการะเวก โรงเรียนนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ .  ภาพกิจกรรม
Comments