23 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง "โรงเรียนมัธยมพรสำราญ"

โพสต์23 ม.ค. 2563 00:38โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2563 00:39 ]


วันนี้ ( 23 มกราคม 2563 ) เวลา 07.35 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมพรสำราญ อ.คูเมือง เพื่อติดตามนโยบาย No Child left Behind ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่ 3
    โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สหวิทยาเขตพุทไธสง ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา 22 กม. ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอคูเมือง 15 กม. มีนักเรียน 275 คน (ภาพกิจกรรม)
Comments