23 มิถุนายน 2563 " ความซื่อสัตย์สุจริต "

โพสต์30 มิ.ย. 2563 23:57โดยPhakpoom Phatchanee

พระบรมราโชวาทด้านความ . "...คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความ มั่นคง ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะ สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ..." . พระบรมราโชวาท ในพีธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522 . "... ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นพื้นฐานของความ ดีทุกอย่าง เด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้ เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมี ประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..." . พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2531 . วันนี้ ( 23 มิถุนายน 2563 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 แจ้งข้อราชการและการปรับการทำงานตามวิธีใหม่ มาตรฐานใหม่ การรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาปรับวิธีการปฏิบัติงาน  (ภาพกิจกรรม)
Comments