23 มิถุนายน 2563 " การพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ด้วยระบบออนไลน์"

โพสต์30 มิ.ย. 2563 23:59โดยPhakpoom Phatchanee

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32 กล่าวเปิดการอบรม " การพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ด้วยระบบออนไลน์ " . ซึ่ง สพม.32 ได้สร้างหลักสูตร “ หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาเป็นลักษณะของครูมืออาชีพ การประกอบวิชาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการที่ดี กลุ่มงานในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันวางรากฐานให้มาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพขั้นสูง เพราะครูคือบุคลากรสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ เห็นความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยากให้ครูประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย ครูคือตัวอย่างของเด็กในอนาคต ” . กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นครูผู้ช่วยจำนวน 71 ราย ที่ต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ในการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป . #ติดตามการอบรมได้ที่ https://youtu.be/5dzf2wTw0rQ  (ภาพกิจกรรม)
Comments