23 มีนาคม 2561 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3/2561

โพสต์26 มี.ค. 2561 01:14โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เยี่ยมชมบูทนิทรรศการของสหวิทยาเขตละหานทราย ซึ่งจัดในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสัญจร ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/ 2561โดยมีคณะครู นักเรียนโรงเรียนในเขตสหวิทยาเขตละหานทราย ร่วมให้การนำเสนอและต้อนรับ (ภาพกิจกรรม)
Comments