23 มีนาคม 2561ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร#4

โพสต์28 มี.ค. 2561 19:11โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันที่ (23 มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสัญจรเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561 โดยมีคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมการประชุมตามระเบียบวาระในครั้งนี้ (ภาพกิจกรรม)
Comments