23 มีนาคม 2561 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร # 2

โพสต์28 มี.ค. 2561 19:03โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันที่ (23 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก นายเรืองรวิศ พายุหะธํารงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประธานสหวิทยาเขตละหานทราย พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตสหวิทยาเขตละหานทรายให้การต้อนรับ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสัญจร ประจำเดือนมีนาคม (ภาพกิจกรรม)
Comments