22 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร ณ โรงเรียนนางรอง

โพสต์23 ม.ค. 2563 00:35โดยสกุณา โสดาปัดชา


ติวเข้มจุดที่ 2 นักเรียน ม.6 สหวิทยาเขตนางรอง ห้องประชุมแน่น !!!  วันนี้ ( 22 มกราคม 2563 ) เวลา 10.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานเปิดกิจกรรมติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร ณ โรงเรียนนางรอง โดย นายอายุปข่าน สยามประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ จุดที่ 2 นักเรียนในสหวิทยาเขตนางรอง ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ O-Net แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในชนบทและต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกล ให้ได้รับโอกาสในการติวอย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับเยาวชนที่อยู่ในเมืองใหญ่และกรุงเทพมหานคร    ผู้เข้ารับการติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนนางรอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 โรงเรียนพิมพรัฐประชาสรรพ์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม โรงเรียนพนมรุ้ง โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม และโรงเรียนนางรองพิทยาคม (ภาพกิจกรรม)
Comments