22 มกราคม 2561 สพม.32 " การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง"

โพสต์25 ม.ค. 2561 00:57โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ ( 22 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประชุมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และวางระบบควบคุมภายใน บูรณาการกับระบบประกันคุณภาพ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพม.32 ร่วมประชุม (ภาพกิจกรรม)
Comments