22 มิถุนายน 2563 "ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ "

โพสต์30 มิ.ย. 2563 23:53โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 22 มิถุนายน 2563 ) เวลา 09.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการให้คำปรึกษา/แนะนำ ( Coaching) การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ประธานคณะกรรมการและคณะ โดยผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วยและบุคลากรในสังกัด สพม.32 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ อาคารมัธยม 1 . ในการประเมินครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการ และคณะจำดำเนินการตามกระบวนการและสรุปผลการให้คำปรึกษา ( Coaching) ครั้งที่ 2  (ภาพกิจกรรม)
Comments