22 มิถุนายน 2563 " การรายงานข้อมูล "

โพสต์30 มิ.ย. 2563 23:54โดยPhakpoom Phatchanee

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2559 . พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน . การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่อง ถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่าง ให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม ข้อสำคัญ เมื่อจะทำการใด ต้องคิดให้ดี โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้งานที่ทำบังเกิดผลดี ที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว . อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2559 . วันนี้ ( 22มิถุนายน 2563 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 แจ้งถึงการรายงานข้อมูล ไม่ว่าโรงเรียนรายงานมาที่เขตพื้นที่ เขตพื้นที่รายงานไปยังสพฐ. ข้อมูลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานราชการ ซึ่งในปัจจุบัน มีการประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรน จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลรายงานในที่ประชุม ซึ่งเป็นยุคสมัย ที่ต้องปรับตัวต่อการทำงาน  (ภาพกิจกรรม)
Comments