22 เมษายน 2562 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์2 พ.ค. 2562 20:52โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 22 เมษายน 2562 ) บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ นายสัคสม พระภูจำนงค์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งวาระการทำงานในการขับเคลื่อนทรัพยากรมนุษย์ ในวัยเรียน ระหว่างสพม.32 ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์
Comments