22 กันยายน 2560 " งานมุทิตาคารวะ 2560 " # 4

โพสต์10 ต.ค. 2560 00:29โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32


งานมุทิตา คารวะ ปี 2560 “ สุดเส้นทางราชการตามครรลอง คารวะยกย่องครูสองแผ่นดิน ” คณะบุคลากร สพม.32 กลัดเข็มดอกไม้ต้อนรับแขกผู
้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุราชการ ทุกท่านแทนคำขอบคุณในการร่วมงานในครั้งนี้ (ภาพกิจกรรม)
Comments